Základní předpoklady pro přijetí na střední školu

Abyste mohli začít studovat na střední škole, středním odborném učilišti nebo třeba na čtyřletém gymnáziu, budete potřebovat v první řadě ukončené základní vzdělání. V České republice trvá základní vzdělání devět let, a většina středních škol je na čtyři roky. Výjimku v tomto případě tvoří konzervatoře nebo víceletá gymnázia, kam žáci odcházejí obvykle z páté nebo sedmé třídy, a základní vzdělání dokončují až na střední škole.  
 na střední škole
I poté, co jste dokončili základní školu, ale nemáte automaticky zaručené přijetí. Na některé střední školy se dělají přijímací nebo talentové zkoušky, kde se zkoumají předpoklady a motivace uchazečů. Na jiné školy budete zase potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti. To se týká třeba odborných škol se zaměřením na zdravotnictví, přírodní vědy nebo technologie. Obvykle vám ale bude stačit obyčejné potvrzení od vašeho praktického lékaře, nebo rychlá návštěva u školního doktora.
 
A co vlastně získáte, když střední školu dostudujete? To záleží na tom, kde budete střední školu dělat. Dosáhnout můžete na výuční list, osvědčení nebo na maturitní zkoušku. Maturitní zkouška se hodí zejména pro ty, kteří chtějí pokračovat dál ve studiu na vysoké škole. Většina všeobecných škol a gymnázií je zakončena právě maturitou, ale i na odborných školách a učilištích se najdou obory s maturitní zkouškou. A pokud budete chtít, maturitní nástavbu si můžete kdykoli dodělat i bez toho, abyste museli na školu chodit celé čtyři roky.  
 oslava maturity
Nejdůležitějším předpokladem pro jakékoli studium je ale vždy motivace a odhodlání školu dodělat. Nezáleží na tom, co studujete a kde, ale vždy byste se tomu měli věnovat naplno.  Studium na střední škole je někdy náročné, ale odměnou vám budou nejen lepší vyhlídky na pracovním trhu, ale i mnoho nezapomenutelných zážitků. Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí při výběru.